Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы «Ак-Жол-Суу» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан СПАга айыл чарба үрѳндѳрү, жер семирткичтер жана курулган ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү түрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн жардамдар тууралуу СПАнын жетекчиси — Турдалиев Исамидиндин пикири.

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Отзыв директора АВП «Ак-Жол-Суу» — Турдалиева Исамидина об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур, минеральных удобрений и реабилитации внутрихозяйственных каналов.
#APNIP #WRS #GAFSP #WB #AkJolSuuWUA

 

0Shares