Ош облусунун Ѳзгѳн районундагы «Куршаб-Арзыбек» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Куршаб-Арзыбек» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси – Пусуров Камилжандын пикири.

АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Куршаб-Арзыбек» Пусурова Камилжана об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.
#APNIP #WRS #GAFSP #WB #KurshabArzybekWUA

0Shares