Ош облусунун Кара-Суу районундагы «Аброр» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Аброр» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Паттахунов Хасанбайдын пикири.

АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Аброр» Паттахунова Хасанбая об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.
#APNIP #WRS #GAFSP #WB #AbrorWUA

0Shares