APNIP долбоорунун «Азыктануунун сапатын жогорулатуу боюнча чаралар» компонентинин алкагында жасалып жаткан иш-чаралары тууралуу макаланы Эркин Тоо гезитинин 2020-жылдын 20-мартынын №29 санында же биздин баракчадан окусаӊыздар болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

0Shares