APNIP долбоорунун бенефициарларынан (долбоордон пайда табуучулар) келип түшкѳн ыраазычылыктары менен бѳлүшмѳкчүбүз.

Урматтуу биздин окурмандарыбыз жана баракчабыздын катталуучулары быйылкы жылды жыйынтыктап жатып сиздер менен #APNIP долбоорунун бенефициарларынан (долбоордон пайда табуучулар) келип түшкѳн ыраазычылыктары менен бѳлүшмѳкчүбүз. Долбоор үчүн бул жыл жакшы ийгиликтердин жана жетишкендиктердин жылы болду десек болот. Мындан ары да Долбоордун жамааты ишти ушул гана нукта алып бармакчы.Ссылка
Ссылка 2
#APNIPдолбооруэлгекызматкылат

 

0Shares