Проект APNIP продолжает свои мероприятия, посвященные ко Всемирной неделе грудного вскармливания

В рамках деятельности компонента 3 проекта #APNIP проведено еще одно итоговое мероприятие на тему «Материнское молоко – источник жизни» в рамках мероприятий, посвященных ко Всемирной неделе грудного вскармливания» в айыльном …

APNIP долбоору Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата иш-чараларын улантууда

Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата кароо-сынак түрүндөгү дагы бир иш–чара Жалал–Абад облусунун Ала–Бука районунун Ак–Коргон айыл өкмөтүндө “Бала эмизүү – эненин эң чоң бактысы” аттуу темада өттү. …

APNIP долбоору Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата иш-чараларын улантууда

Жогоруда аталган жумалыкка карата иш-чара Баткен облусунун Лейлек районунун Тогуз-Булак айыл өкмөтүндө “Эне сүтү – жашоонун маңызы, Эне сүтү – мыкты жашоого өбөлгө” аттуу темада кароо-сынак болуп өттү. Кароо-сынакка үй-бүлөдө …

Ош облусунун Кара-Суу районундагы «Аброр» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Аброр» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Паттахунов Хасанбайдын пикири.

АВП «Аброр» Кара-Суйского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Аброр» Паттахунова Хасанбая об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.#APNIP #WRS #GAFSP #WB …

Ош облусунун Ноокат районундагы «Кызыл-Бостон» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Кызыл-Бостон» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Аматкулов Мамасалынын пикири.

АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Кызыл-Бостон» Аматкулова Мамасалы об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.#APNIP #WRS #GAFSP #WB …

Ош облусунун Ѳзгѳн районундагы «Куршаб-Арзыбек» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Куршаб-Арзыбек» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси – Пусуров Камилжандын пикири.

АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Куршаб-Арзыбек» Пусурова Камилжана об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.#APNIP #WRS #GAFSP #WB …

Ош облусунун Кара-Суу районундагы «Аброр» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Аброр» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Паттахунов Хасанбайдын пикири.

АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Кызыл-Бостон» Аматкулова Мамасалы об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур и минеральных удобрений.#APNIP #WRS #GAFSP #WB …

Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы «Ак-Жол-Суу» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан СПАга айыл чарба үрѳндѳрү, жер семирткичтер жана курулган ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү түрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн жардамдар тууралуу СПАнын жетекчиси — Турдалиев Исамидиндин пикири.

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Отзыв директора АВП «Ак-Жол-Суу» — Турдалиева Исамидина об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур, минеральных удобрений и реабилитации внутрихозяйственных …

Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы «Ак-Жол-Суу» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан СПАга айыл чарба үрѳндѳрү, жер семирткичтер жана курулган ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү иштери түрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн жардамдар тууралуу СПАнын жетекчиси — Турдалиев Исамидиндин пикири.

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Отзыв директора АВП «Ак-Жол-Суу» — Турдалиева Исамидина об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в виде семян сельхоз культур, минеральных удобрений и реабилитации внутрихозяйственных …

APNIP долбоору Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата иш-чараларды өткөрүү аракетинде

Үстүбүздөгү жылдын 1-августунан баштап Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгы биздин да мамлекетибизде башталды. Ал эми бул жумалык быйылкы жылы «Биз эне сүтү менен багуунун маанилүүлүгүн маалыматтайбыз жана колдойбуз» …