Ош облусунун Ноокат районундагы «Кызыл-Бостон» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Кызыл-Бостон» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Аматкулов Мамасалынын пикири.

АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Кызыл-Бостон» Аматкулова Мамасалы об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в

Читать далее

Ош облусунун Ѳзгѳн районундагы «Куршаб-Арзыбек» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Куршаб-Арзыбек» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси – Пусуров Камилжандын пикири.

АВП «Куршаб-Арзыбек» Узгенского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Куршаб-Арзыбек» Пусурова Камилжана об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в

Читать далее

Ош облусунун Кара-Суу районундагы «Аброр» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан «Аброр» СПАсына берилген айыл чарба үрѳндѳрү жана жер семирткичтер тууралуу СПАнын жетекчиси — Паттахунов Хасанбайдын пикири.

АВП «Кызыл-Бостон» Ноокатского района Ошской области. Отзыв директора АВП «Кызыл-Бостон» Аматкулова Мамасалы об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП в

Читать далее

Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы «Ак-Жол-Суу» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан СПАга айыл чарба үрѳндѳрү, жер семирткичтер жана курулган ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү түрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн жардамдар тууралуу СПАнын жетекчиси — Турдалиев Исамидиндин пикири.

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Отзыв директора АВП «Ак-Жол-Суу» — Турдалиева Исамидина об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП

Читать далее

Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы «Ак-Жол-Суу» СПАсы. #APNIP долбоору тарабынан СПАга айыл чарба үрѳндѳрү, жер семирткичтер жана курулган ички чарбалык каналдарды калыбына келтирүү иштери түрүндѳ кѳрсѳтүлгѳн жардамдар тууралуу СПАнын жетекчиси — Турдалиев Исамидиндин пикири.

АВП «Ак-Жол-Суу» Ноокенского района Джалал-Абадской области. Отзыв директора АВП «Ак-Жол-Суу» — Турдалиева Исамидина об оказанной помощи проекта #APNIP для АВП

Читать далее

APNIP долбоору Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгына карата иш-чараларды өткөрүү аракетинде

Үстүбүздөгү жылдын 1-августунан баштап Бүткүл Дүйнөлүк эне сүтү менен багуу жумалыгы биздин да мамлекетибизде башталды. Ал эми бул жумалык быйылкы

Читать далее
0Shares