Жалал-Абад облусуна караштуу Ала-Бука районунун «Сулайман-Суу» СПАсынын мүчѳ-фермерлери, карбамид жер семирткичин таратуу учуру.

#APNIP долбоору тарабынан жасалып жаткан иштерге жана кѳрсѳтүлүп жаткан жардамдарга жер-жерлерден келген СПАлардын мүчѳ-фермерлеринин ыраазычылык билдирүүлѳрү менен бѳлүшмѳкчүбүз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

0Shares