Баланын 1000 күндүк жашоосундагы тамактануусу (кененирээк)

Эмне үчүн баланын эки жашка чейин тамактануусу боюнча кенештер эң маанилүү? (кененирээк)

Колду жуу жана гигиена эрежелерин сактоо (кененирээк)

Гигиенаны сактоо мите курттардан сактайт! (кененирээк)